Tin tức

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội biên soạn tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ.

Ngày đăng tin: 02/06/2015

Ngày 19/8/2014 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 182/QĐ-VKSNDTC-V9 về việc Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, Quyết định 182 đã giao cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội biên soạn tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ. Chương trình được cơ cấu thành 5 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề nhằm trang bị những vấn đề cơ bản, có hệ thống về công tác tổ chức cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, triển khai thực hiện những quy định mới của ngành Kiểm sát nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ góp phần vào việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Theo Kế hoạch, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ tổ chức triển khai mở lớp cho Khóa 1 vào ngày 23/3/2015 với tổng quỹ thời gian là 1 tuần, trong đó sẽ bố trí: 20 tiết giảng lý thuyết, 18 tiết thảo luận và giải đáp thắc mắc,02 tiết viết Thu hoạch và thời gian cho Tập trung, Khai giảng, Bế giảng. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện theo quy định sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cấp Chứng chỉ "Hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức cán bộ”.

 

Tin: Bích Hằng