Tin tức

Khai giảng lớp Đào tạo nghiệp vụ điều tra hình sự khóa 2 năm 2014

Ngày đăng tin: 04/06/2014

Sáng 13/5/2014, tại Văn phòng đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học kiểm sát Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng lớp Đào tạo nghiệp vụ điều tra hình sự khóa 2 năm 2014 cho 23 học viên là Điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Cơ quan đại diện Cục Điều tra VKSNDTC tại phía Nam, Cơ quan đại diện Cục Điều tra VKSNDTC khu vực miền Trung - Tây Nguyên và giảng viên Phân hiệu trường ĐT,BDNVKS tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự lễ khai giảng có TS. Nguyễn Hải Phong - Phó Viện trưởng VKSNDTC, đồng chí Vũ Đăng Khoa - Cục trưởng Cục Điều tra VKSNDTC, TS. Nguyễn Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, các đồng chí là Phó Chánh văn phòng, Trưởng Văn phòng đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 2, Phó Vụ trưởng Vụ 5 VKSNDTC, trưởng các phòng, khoa của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và toàn thể học viên của lớp.


TS. Nguyễn Hải Phong - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ

Trong bài phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu rõ, mục tiêu của khóa học nhằm trang bị một cách hệ thống những kiến thức lý luận và thực tiễn về điều tra hình sự, từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ điều tra cho các Điều tra viên, cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC. Đó là những kiến thức lý luận về khoa học điều tra hình sự, phương pháp điều tra một số loại tội phạm cụ thể, đặc biệt là những loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC. Theo đó, về mặt nội dung, khóa học sẽ trải qua năm phần bao gồm: Một số vấn đề chung của khoa học hình sự, tâm lý học điều tra tội phạm, kỹ thuật điều tra hình sự, chiến thuật điều tra hình sự và phương pháp điều tra hình sự. Đặc biệt, trong phần thứ năm về phương pháp điều tra hình sự, chương trình sẽ dành phần lớn nội dung cho việc giảng dạy chiến thuật điều tra một số loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC, trực tiếp phục vụ cho hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra ngành Kiểm sát.


Toàn cảnh hội trường tại lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hải Phong - Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo lớp học. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức lớp Đào tạo nghiệp vụ điều tra hình sự khóa 2 tại TP. Hồ Chí Minh đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo nghiệp vụ về điều tra của đội ngũ cán bộ, Điều tra viên thuộc thuộc Cơ quan đại diện của Cục Điều tra VKSNDTC tại phía Nam, Cơ quan đại diện của Cục Điều tra VKSNDTC khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ điều tra cho đội ngũ Điều tra viên ngành Kiểm sát. Toàn thể học viên của lớp cần tập trung cao nhất cho việc học tập, tích cực tích lũy tri thức và trau dồi kinh nghiệm để ngày càng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình. Đồng chí cũng mong muốn, nghiệp vụ điều tra hình sự không chỉ được giảng dạy cho những người trực tiếp làm công tác điều tra của Cơ quan điều tra mà tiến tới, cần mở rộng giảng dạy cho đội ngũ Kiểm sát viên làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát các cấp, thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường vai trò của công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra.

Bùi Hạnh