Tin tức

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính – Khóa 6 năm 2019

Ngày đăng tin: 29/08/2019

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2019, sáng ngày 21/8/2019, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 6 cho các học viên thuộc các đơn vị của VKSND tối cao; các đơn vị VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực Miển Trung, phía bắc và Viện cấp cao 1 cử đi học.

 Tham dự buổi lễ có TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng, Phó một số đơn vị trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và toàn thể học viên của lớp học.

 

 

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Mục tiêu của khóa học nâng cao kiến thức cho công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương, công chức chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên chính trong thực thi công vụ, trong quản lý hành chính nhà nước, thực hiện chức năng nhiệm vụ của công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức; cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng nâng cao giúp chuyên viên tiến hành các hoạt động công vụ, tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của công chức; tạo bước chuyển lớn về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước cũng như yêu cầu nhiệm vụ đã được xác định. Xuất phát từ mục tiêu trên nội dung chương trình xây dựng theo cấu trúc từ nhận thức chung đến kỹ năng, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, gồm 17 chuyên đề về nền hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước và 2 chuyên đề báo cáo về cải cách hành chính ở bộ, ngành, địa phương; đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương. Ngoài những giờ trên lớp, các học viên sẽ được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm làm việc và đi thực tế nhằm trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần tăng hiệu quả giảng dạy, nâng cao chất lượng khóa học.

 Khóa học diễn ra trong 02 tháng, tập trung từ ngày 20/8/2019.