Tin tức

Khóa bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự; kỹ năng thực hiện các quyền kháng nghị, kiến nghị trong giải quyết vụ án dân sự năm 2019

Ngày đăng tin: 09/08/2019

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2019 và Công văn số 3145/VKSTC-V15 ngày 18/7/2019 của VKSND tối cao, sáng ngày 05/8/2019, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự; kỹ năng thực hiện các quyền kháng nghị, kiến nghị trong giải quyết vụ án dân sự năm 2019 cho các học viên thuộc VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử đi học.

Phát biểu khai giảng khóa học, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh mục tiêu khóa bồi dưỡng là nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Kiểm sát nói chung, KSV, KTV làm công tác kiểm sát các vụ việc dân sự nói riêng trước tình hình thực tế công tác kiểm sát bản án, quyết định dân sự; kỹ năng thực hiện các quyền kháng nghị, kiến nghị trong giải quyết vụ việc dân sự gặp nhiều khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tăng cường bồi dưỡng cho KSV, KTV làm công tác kiểm sát các vụ việc dân sự những kiến thức mới, kỹ năng chuyên sâu có liên quan đến hoạt động kiểm sát Bản án, Quyết định dân sự của Tòa án, thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị của VKS, từ đó đảm bảo cho pháp luật được tuân thủ chặt chẽ và các chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự.

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế giảng

Khóa bồi dưỡng được tập trung trong thời gian từ ngày 05/7/2019 đến ngày 09/7/2019, các học viên nghe giảng 03 chuyên đề về: Một số vấn đề chung về hoạt động kiểm sát bản án, quyết định dân sự và thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị trong giải quyết vụ việc dân sự; kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự của tòa án; kỹ năng thực hiện quyền kiến nghị, quyền kháng nghị trong giải quyết các vụ việc dân sự.

100% học viên đã hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao chứng chỉ cho các học viên có kết quả cao trong khóa học...

... và chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lớp

NA

Các tin khác