Tin tức

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2018

Ngày đăng tin: 25/01/2019

Sáng ngày 25/01/2019, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2018 đã diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường.

Đến dự Hội nghị còn có PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị CCVC-NLĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phương hướng 2019; Hội nghị cũng đã nghe các Báo cáo về công tác tài chính năm 2018, Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị CCVC-NLĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phương hướng 2019

Đồng chí Hoàng Xuân Đàn – Trường Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2018
và phương hướng hoạt động năm 2019

Đồng chí Lê Văn Hợp – Trưởng phòng Tài vụ Báo cáo về công tác tài chính năm 2018

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động cùng thảo luận và cùng nhất trí về nhiệm vụ chính trị chủ yếu trong năm 2019 của Trường, xác định chỉ tiêu thi đua cụ thể cũng như xác định trách nhiệm của Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và công chức, viên chức, người lao động toàn Trường. Bên cạnh việc phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, Trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể:

    - Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch công tác của VKSND tối cao, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở;

    - Tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành KSND năm 2019, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo;

    - Tổ chức tốt công tác đào tạo Đại học kiểm sát chính quy và đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ cho cán bộ của Ngành, thực hiện Đề án tuyển sinh ĐHKS khóa 7; triển khai chương trình đào tạo đại học với thời gian đào tạo 4 năm; tuyển sinh và tổ chức đào tạo văn bằng 2 ngành luật, tổ chức tuyển sinh và triển khai đào tạo chương trình Thạc sỹ Luật hình sự và tố tụng hình sự khóa I…;

    - Xây dựng chiến lược, kế hoạch đánh giá chất lượng, đổi mới phương pháp, phương tiện đào tạo; xây dựng kế hoạch tự đánh giá, từng bước thực hiện đánh giá trong, tiến tới đánh giá ngoài theo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo;

    - Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đúng tiến độ, đúng đối tượng, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng; chủ động phối hợp với các VKSND địa phương trong tổ chức mở lớp bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch, thỏa thuận;

    - Tập trung xây dựng, cập nhật và xuất bản hệ thống giáo trình đào tạo đại học, hoàn thành giáo trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát;

    - Nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử và tạp chí Khoa học kiểm sát của Trường; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trang thiết bị tương tác thông minh trong các hoạt động quản lý, đào tạo, bồi dưỡng;

    - Tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, tổ chức, tham gia hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và ngoài nước, nghiên cứu và học tập của giảng viên, sinh viên;

    - Xây dựng Đề án phát triển Trường đến năm 2030; rà soát, hoàn thiện thể chế của Trường phù hợp với quy định và nhu cầu thực tế…;

    - Kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu thực tế…

TS. Lại Viết Quang - Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Triệu Tiến Sơn ký kết giao ước thi đua

Hội nghị cũng đã thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân; nghe Thường trực thi đua công bố các quyết định khen thưởng trong năm 2018 và chứng kiến Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua.

Kết luận Hội nghị, TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhận địnhTrường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên tất cả các phương diện hoạt động. Đồng chí tin tưởng trong năm mới 2019, mặc dù Trường có nhiều nhiệm vụ rất nặng nề nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng sẽ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân.

NA