Tin tức

Chuyến thăm và làm việc của đồng chí Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đoàn công tác tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 03/10/2018

Sáng ngày 03/10/2018, đồng chí Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tại buổi làm việc có sự tham gia của các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Cơ quan Thanh tra VKSND tối cao. Về phía Nhà trường có đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí là Phó Hiệu trưởng và Trưởng, Phó các đơn vị.

Đồng chí Lại Viết Quang - Hiệu trưởng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác VKSND tối cao làm việc tại Trường

Trong buổi làm việc, đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng báo cáo về công tác của Trường trong thời gian vừa qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Sau khi nhận nhiệm vụ trên cương vị Hiệu trưởng, đồng chí cùng cán bộ chủ chốt cũng như toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường đã tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, chú trọng việc huy động nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trước mắt và lâu dài, tiến hành tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, tăng cường gắn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của toàn Trường. Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học và công tác sinh viên; tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên về các hoạt động giảng dạy của giảng viên; xây dựng Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2018; Kế hoạch thực hiện công khai cam kết chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính năm học 2017 – 2018; xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức phù hợp với tình hình mới, nổi bật là việc đã phối hợp với Viện kiểm sát địa phương tổ chức xây dựng, triển khai 13 khoá (trực tiếp, trực tuyến) bồi dưỡng chuyên sâu liên quan đến các nội dung mới của các đạo luật mới về tư pháp; các khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cấp huyện; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học gồm 27 Đề tài khoa học, Đề án và 13 Hội thảo khoa học; triển khai xây dựng 38 giáo trình, trong đó đã xuất bản 17 giáo trình và 02 tập bài giảng, các giáo trình còn lại đang thực hiện việc thẩm định, biên soạn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động thục hiện nhiềm vụ của Trường. Đồng chí cho rằng: Trường Đại học Kiểm sát nhận được rất nhiều sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo VKSND tối cao cũng như của toàn Ngành. Trước mắt Nhà trường cần thực hiện sát, triển khai hiệu quả nhiệm vụ theo Kết luận ngày 12/4/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại buổi làm việc với Nhà trường. Chú trọng công tác biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu; công tác nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp giảng dạy để thu hút sinh viên, học viên. Cuối cùng, đồng chí mong muốn Tập thể Ban giám hiệu, cán bô, giảng viên trong Nhà trường đoàn kết cùng nhau gánh vác nhiệm vụ chung, từng bước thực hiện hiệu quả, mang lại kết quả tốt hơn nữa trong công cuộc xây dựng phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

NA