Tin tức

Tập huấn “Những nội dung mới của BLHS, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 và kinh nghiệm truy tố các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội tham nhũng chức vụ”

Ngày đăng tin: 07/09/2018

Trong khuôn khổ hoạt động triển khai năm 2018 do Dự án JICA hỗ trợ giữa Viện KSND tối cao và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, sáng ngày 07/9/2018, Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Nhà trường đã phối hợp cùng Dự án JICA và Vụ HTQT&TTTPHS VKSND tối cao tổ chức khai mạc chương trình tập huấn “Những nội dung mới của BLHS, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 và kinh nghiệm truy tố các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội tham nhũng chức vụ”

Dự và chủ trì có TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ông Mashuo Nobuhiro – Công tố viên Nhật Bản, chuyên gia dài hạn Dự án JICA; ngoài ra còn có đại diện Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự VKSND tối cao, một số giảng viên khoa PLHS&KSHS, khoa TPH&ĐTTP và đại diện học viên lớp Nghiệp vụ kiểm sát khóa 26.

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh Chương trình tập huấn được xây dựng dựa trên nhu cầu cần thiết, cấp bách của thực tế diễn ra trong quá trình THQCT và giám sát các hoạt động tư pháp của ngành KSND hiện nay. Đồng chí mong muốn từ những nội dung tập huấn của chuyên gia chuyên trách, giàu kinh nghiệm của Việt Nam và chia sẻ tâm huyết của chuyên gia Nhật Bản sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác cho các thành viên tham dự tập huấn, mang lại kiến thức quý báu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành.

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày 07, 10/9/2018 tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, bao gồm các nội dung về:

-         Những nội dung mới được quy định trong Phần Những quy định chung của BLHS năm 2015

-         Những nội dung mới được quy định trong Phần Các tội phạm cụ thể của BLHS năm 2015

-         Những nội dung mới được quy định trong Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

-         Giới thiệu quy định về thi hành tạm giữ, tạm giam của Nhật Bản

-         Quy định mới của BLHS về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp và vấn đề tổ chức thực hiện đối với ngành Kiểm sát nhân dân

-         Kỹ năng của Kiểm sát viên trong hoạt động đánh giá chứng cứ đối với các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp , các tội tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp

-         Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động điều tra, truy tố các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp , các tội tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp

-         Kinh nghiệm của Nhật Bản về truy tố các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội tham nhũng chức vụ.

NA