Tin tức

Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thông khóa VI

Ngày đăng tin: 20/08/2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2018 và Công văn số 3229/VKSTC-V15 ngày 03/8/2018 của VKSND tối cao, từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2018, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thông khóa VI cho 77 học viên là KSV, KTV đang công tác tại VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VKSQS cử đi học.

Nội dung chương trình khóa bồi dưỡng đi sâu phân tích nội dung đặc biệt quan trọng để bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho các học viên về 5 vấn đề: Tình hình chung về vi phạm an toàn giao thông và vấn đề cần chứng minh trong các vụ án xâm phạm trật tự, an toàn giao thông; phương pháp điều tra các vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thông; kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện giao thông, giám định pháp y trong các vụ án xâm phạm trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thông.

Một số hình ảnh:

NA