Tin tức

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 Trường Đại học Kiểm sát hà Nội

Ngày đăng tin: 29/06/2018

Ngày 29/6/2018, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Đinh Văn Đàn – Phó Vụ trưởng Vụ TCCB VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo, phòng Quản lý cán bộ trung ương Vụ TCCB VKSND tối cao; TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị nghe TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và chủ trì phần tham luận. Nhiều tham luận đưa ra đều nhất trí cao với Báo cáo Sơ kết tại Hội nghị; thảo luận, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị; đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng BGH và Lãnh đạo các đơn vị Nhà trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm toàn Trường cần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, chú trọng đến công tác như: Tuyển sinh khóa 6 Đại học chính quy; hoàn thành xuất sắc các đề án, đề tài, hội thảo đã đăng ký, tiếp tục triển khai các đề tài cấp bộ; các phòng, khoa đôn đốc, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chương trình khung, giáo trình giảng dạy; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng về Hồ sơ án, tập bài giảng…; hoàn thành thi tuyển viên chức 2018; tiếp tục kiện toàn bộ máy các phòng, khoa, trung tâm; tập trung xây dựng thể chế đảm bảo việc tổ chức, hoạt động của Trường được thống nhất và hiệu quả; chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trường…

NA