Tin tức

Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến giữa VKSND tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 26/06/2018

Thực hiện chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngàng Kiểm sát nhân dân năm 2018, Ngày 26/06/2018 VKSND tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp cùng tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến xét xử tại TAND tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia theo dõi phiên tòa có các đồng chí là Lãnh đạo VKSND và cán bộ Kiểm sát viên Tỉnh Quảng Ninh, TS. Mai Đắc Biên – Trưởng khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự, các cán bộ, giảng viên khoa PLHS&KSHS, khoa TPH&ĐTTP và học viên lớp Nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 25.

Các hình ảnh tại điểm đầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

 

 

 

Hình ảnh màn hình phiên tòa trực tuyến

 

Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến nhằm phục vụ công tác đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức thực tế, kỹ năng kiểm sát xét xử trong phiên tòa hình sự cho giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Tại các điểm cầu của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Ninh đã theo dõi TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử vụ án về tội“Giết người”quy định tại Điều 123 BLHS. Chiều cùng ngày sau khi kết thúc phiên tòa, các thành viên tham dự tại các điểm cầu đã triển khai họp rút kinh nghiệm trực tuyến. Từ thực tế xét xử vụ án, các thành viên tham gia phiên tòa trực tuyến đã đưa ra các ý kiến nhận xét, đánh giá về quá trình xét xử, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến giữa VKSND Tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được tổ chức chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử việc giải quyết án hình sự, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.

 

BBT