Tin tức

Khóa Bồi dưỡng kiến thức “Quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo VKSND cấp huyện, cấp phòng của VKSND thành phố Hà Nội” khóa I năm 2018

Ngày đăng tin: 25/06/2018

Thực hiện kế hoạch đào, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tăng cường tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho KSV, ngày 25/6/2018, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức “Quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo VKSND cấp huyện, cấp phòng của VKSND thành phố Hà Nội” khóa I.

Đến dự buổi lễ có PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường, TS. Nguyễn Duy Giảng – Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội, Trưởng các đơn vị Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và toàn thể học viên khóa học.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường đã tuyên bố khai giảng khóa học và nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong đó có đội ngũ cán bộ Lãnh đạo các cấp; Đảng ta đã xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trước hết là các cán bộ Lãnh đạo, cán bộ quản lý về đường lối, chính sách, về kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính Nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống và có trí tuệ, có năng lực thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Xuất phát từ những yêu cầu trên, khóa học nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo các VKSND cấp huyện, cấp phòng của VKSND thành phố Hà Nội ở tất cả các lĩnh vực công tác, thực hiện chức năng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực quản lý hành chính Nhà nước trong hệ thống cơ quan VKS; trong các lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Đại biểu tham dự khai giảng cùng tập thể học viên

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường phát biểu khai giảng

TS. Nguyễn Duy Giảng – Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Khóa học diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 29/6/2018, chương trình khóa học có 5 chuyên đề: Hoạt động quản lý hành chính Nhà nước trong hệ thống cơ quan VKSND; hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong THQCT và KSĐT, KSXX vụ án hình sự; hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THA; hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành trong kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật; hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác cán bộ. Ngoài ra khóa học sẽ cung cấp những chủ trương quan điểm mới nhất liên quan đến công tác thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành và các buổi thảo luận để học viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm.

Sau khai giảng, các học viên nghe TS. Nguyễn Duy Giảng – Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội giảng chuyên đề của khóa học về “Hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố”.

NA