Tin tức

Khóa bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến đất đai năm 2018

Ngày đăng tin: 04/06/2018

Sáng ngày 04/6/2018, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã dự và chủ trì khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến đất đai năm 2018 cho các học viên công tác tại VKSND cấp cao 1, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nhà trường cử đi học.

TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng khóa học

Khóa bồi dưỡng được tổ chức theo Kế hoạch của VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 và Công văn số 2131/VKSTC-V15 ngày 28/5/2018 của VKSND tối cao, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng và nhằm trang bị cho cán bộ, kiểm sát viên kiến thức pháp luật mới đồng thời giúp cho các KSV địa phương chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực này trước những biến đổi sâu rộng của đời sống kinh tế xã hội, đặt ra yêu cầu đối với ngành Kiểm sát trong hoạt động kiểm sát các vụ việc dân sự, vụ án hành chính ngày càng quan trọng, trong đó có hoạt động kiểm sát các vụ án hành chính liên quan đến đất đai.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018, các giảng viên truyền đạt 03 chuyên đề về: Một số vấn đề chung về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính liên quan đến đất đai; kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các cụ án hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất.

NA

Các tin khác