Tin tức

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017

Ngày đăng tin: 19/01/2018

Chiều ngày 18/01/2017, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động. PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường và đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường, đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

 

Toàn cảnh Hội nghị

đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, năm 2017, Trường thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường niên cũng như thi đua theo đợt do ngành phát động, đặc biệt chú trọng vào các chương trình trọng tâm. Phong trào thi đua giảng viên giỏi năm 2017 có 19 giảng viên tham gia thao giảng, 15 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi năm 2017”.

Trường đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao; Đảng ủy, BGH luôn có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với mọi mặt công tác, có những biện pháp quản lý thích hợp đối với từng mảng công việc, phù hợp với đặc thù của các đơn vị trực thuộc, tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, phát huy năng lực làm việc của mỗi cán bộ  công chức, viên chức, người lao động; chế độ đối với công chức, viên chức được đảm bảo; xây dựng Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến của Trường giai đoạn 2017-2020, phát động phong trào thi đua lập thành tích cao cho các cá nhân, tập thể... Từ những kết quả đạt được, các cá nhân, tập thể Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có nhiều thành tích trong phong trào thi đua đã được vinh danh và khen thưởng.

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường đã điều hành thảo luận về Báo cáo thu, chi tài chính năm 2017; Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng công tác năm 2018 và tổng hợp các ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

Hội nghị cũng đã thực hiện bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân; nghe công bố các quyết định khen thưởng trong năm 2017 và phát động phong trào thi đua. Hội nghị đã chứng kiến Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường  và Chủ tịch Công đoàn Trường ký kết giao ước thi đua.

Kết luận Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường đồng lòng, cùng Đảng ủy, BGH thực hiện nhiệm vụ đặt ra, chú trọng công tác tổ chức cán bộ đảm bảo các yếu tố đoàn kết, dân chủ và kỷ cương; thực hiện nâng cao đời sống cho mỗi cá nhân; chú trọng công tác sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện toàn bộ các Quy chế của Trường phù hợp với tình hình thực tế... hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là ngôi Trường có môi trường làm việc, học tập tốt, thu hút đông đảo học viên, sinh viên; đặc biệt là các giảng viên giỏi, nhiệt huyết với Ngành với nghề.

Nhiều cá nhân và tập thể được vinh danh nhận bằng khen, giấy khen công nhận thành tích thi đua

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường  và Chủ tịch Công đoàn Trường cùng ký kết giao ước thi đua

Tin: Ngọc Anh

Ảnh: Trần Hùng