Tin tức

Hội nghị rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở

Ngày đăng tin: 20/02/2017

Sáng ngày 20/02/2017, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở do TS. Phạm Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Tham dự còn có các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn Trường.

BGH, công chức, viên chức, người lao động toàn Trường tham gia Hội nghị

Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Kết luận của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và nghe đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Trưởng phòng TCHC báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo và sửa đổi, bổ sung Quy chế Dân chủ cơ sở.

Công chức, viên chức, người lao động toàn Trường đã có những ý kiến mang tính chất đóng góp, xây dựng, góp phần thực hiện thành công Quy chế Dân chủ cơ sở trong Nhà trường.

Đồng chí Mai Đắc Biên - Trưởng khoa PLHS&KSHS phát biểu đóng góp ý kiến

Đồng chí Cao Minh Công - Trưởng khoa Lý Luận chính trị phát biểu tại Hội nghị

TS. PHạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị 

Kết luận Hội nghị, TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng đã phát biểu tiếp thu Kết luận và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017. Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ VKSND tối cao về việc Nhà trường thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở là kế hoạch thường niên nhằm đánh giá nhiệm vụ Nhà trường đã làm được, kết quả Nhà trường thực hiện Quy chế Dân chủ liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành của BGH, các tổ chức quần chúng và công chức, viên chức, người lao động, những thiếu sót, khuyết điểm và đề xuất các biện pháp khắc phục. Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và thực hiện Quy chế Dân chủ trong thời gian tới của Nhà trường, đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ công tác được triển khai năm 2017 có thêm những khó khăn, như việc thực hiện Kế hoạch đi thực tập, liên hệ thực tập, viết khóa luận cho sinh viên khóa I và tổ chức thi tuyển, tiếp nhận sinh viên khóa mới vào Trường; bên cạnh đó Trường còn thực hiện các nhiệm vụ tuyển dụng viên chức, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, công khai về công tác tài chính, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động... Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ, đồng chí đề nghị các đơn vị toàn Trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với bàn bạc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng nhau gánh vác công việc chung, phát huy, giữ vững đoàn kết từ các đồng chí trong BGH đến công chức, viên chức, người lao động của Trường nhằm tạo ra sức mạnh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thành tập thể vững mạnh.

Ngọc Anh