Tin tức

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017

Ngày đăng tin: 19/01/2017

Thực hiện Điều 05 Nghị định 04/2015/NĐCP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện Quy chế dân chủ của Ngành Kiểm sát nhân dân và của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, sáng ngày 18/01/2017, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã diễn ra Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động

Đến dự Hội nghị có TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng, chủ trì Hội nghị, đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường, đồng chủ trì Hội nghị, các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày
Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Thay mặt BGH, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, cụ thể: Trong năm 2016, Nhà trường đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác trọng tâm của Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016; triển khai thực hiện Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 23/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 – 2020” và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.

Nhà trường đã tổ chức tốt công tác đào tạo Đại học kiểm sát chính quy và đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ cho cán bộ của Ngành, hoàn thành Đề án tuyển sinh ĐHKS khóa 4; tổ chức xây dựng chương trình khung, hệ thống giáo trình, tài liệu học tập cho các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập; thực hiện phương pháp đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng tăng cường kỹ năng nghiệp vụ cho học viên từng bước đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho ngành KSND. Đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ; thanh tra, kiểm tra; công tác hậu cần cũng có cải tổ mạnh mẽ, đạt được kết quả vượt bậc. Riêng đối với hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2016 được chú trọng, khẳng định vị thế của Trường: Tổ chức thành công nhiều Hội thảo quốc tế, đón tiếp và làm việc với các đoàn chuyên gia quốc tế, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và triển khai các thỏa thuận đã ký kết, phối hợp với các tổ chức quốc tế như UNODC, ATIF, GIG trong việc đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên và cán bộ quản lý, thực hiện chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam với VKS Hungari cử 05 sinh viên du học theo diện học bổng tại Hungari...

Báo cáo cũng đã nêu ra nguyên nhân có được kết quả trên, hạn chế còn tồn tại và đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cần phải thực hiện.

Đồng chí Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng trình bày
Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và tiển khai công tác thi đua năm 2017

Trong Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai công tác thi đua năm 2017, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu những kết quả nổi bật mà Trường đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2016. Từ những thành tích đạt được, Trường ĐHKS Hà Nội vinh dự được nhận danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” của Viện trưởng VKSND tối cao, được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, Công đoàn Trường được tặng danh hiệu “Công đoàn có thành tích xuất sắc” năm 2016, các cá nhân tập thể đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua cũng được vinh danh và khen thưởng.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường điều hành thảo luận về Báo cáo thu, chi tài chính năm 2016 và dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo việc thực hiện chính sách cán bộ, thực hiện quy chế dân chủ và dự thảo sửa đổi Quy chế về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường; tổng hợp các ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

Hội nghị cũng đã thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân; nghe Thường trực thi đua công bố các quyết định khen thưởng trong năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017; thông qua chỉ tiêu nhiệm vụ và biểu quyết danh hiệu thi đua trong năm 2017. Hội nghị đã chứng kiến Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường ký kết giao ước thi đua.

Ban Thanh tra nhân dân ra mắt tại Hội nghị

Hai đơn vị: phòng Quản trị và khoa PLHS&KSHS nhận cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối" năm 2016

Đồng chí Trần Thị Kim Thu, Trưởng phòng Tài vụ nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân" năm 2016

Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường ký giao ước thi đua

đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhận định Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên tất cả các phương diện hoạt động và tin rằng với sức mạnh mà Trường dày công vun đắp, giữ gìn thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong năm mới 2017, Trường có nhiều nhiệm vụ rất nặng nề, như: Khóa I sinh viên đại học hệ chính quy đi thực tế, ra trường, sẽ là sản phẩm đầu tay được đưa ra xã hội, được các VKSND các cấp, được xã hội đánh giá về chất lượng giáo dục, đào tạo; bên cạnh đó Trường tiếp tục tuyển sinh khóa V đại học chính quy; chuẩn bị điều kiện để đào tạo sau đại học... Tất cả nhiệm vụ trên đều cần sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn Trường. Đồng chí tin rằng trong năm mới 2017, với sự quyết tâm cùng giữ gìn giá trị tập thể, phát huy sức mạnh bao năm dày công vun đắp, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng sẽ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đề ra, nâng tầm vị thế của một Trường đặc thù trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngọc Anh