Tin tức

Hội nghị trực tuyến công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường của người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát

Ngày đăng tin: 14/09/2016

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-VKSTC ngày 19/01/2016 của VKSND tối cao về việc tổ chức hội nghị, hội thảo năm 2016, ngày 14/9/2016, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị “Công tác giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát”.

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính trụ sở VKSND tối cao

 

Tham dự Hội nghị trực tuyên tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến: Điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao; các điểm cầu tham gia gồm đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VKSND quận, huyện, VKS Quân sự cấp quân khu.

Điểm cầu tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội do TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì. Tham dự còn có Trưởng, Phó một số đơn vị, giảng viên một số khoa và học viên, sinh viên Nhà trường.

Hội nghị diễn ra nhằm khái quát tình hình kết quả giải quyết bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND từ khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực thi hành đến nay; đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND; đề xuất các biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm bồi thường kịp thời cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND theo đúng quy định của pháp luật; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả giải quyết bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát; hướng dẫn quy trình giải quyết bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ngành; giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư liện tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BNN&PTNT ngày 02/11/2012 hướng dẫn thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng.

Ngọc Anh

Các tin khác