Cơ cấu Đoàn TN

BAN TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

Ngày đăng tin: 29/03/2019

BAN TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

  1.      Cơ cấu, tổ chức

Ban TCVP hiện đang chịu sự quản lý trực tiếp của Đ/c Bí thư Đoàn trường. Ban được tổ chức một cách hệ thống, hiệu quả, bao gồm:

  • Trưởng ban: cô Hà Ngô Vi Hương
  • 33 thành viên, trong đó có 10 bạn trực tiếp làm công tác nội vụ Đoàn, các thành viên còn lại thuộc Tổ lễ tân, đối ngoại – trực thuộc Ban Tổ chức văn phòng.

 

Cô Lê Ngọc Huyền – Phó bí thư Đoàn Thanh niên, cô Hà Ngô Vi Hương – Trưởng ban Tổ chức văn phòng và các thành viên Ban trực tiếp làm công tác nội vụ Đoàn.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

 Trong số những ban chuyên môn thuộc Đoàn thanh niên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Ban Tổ chức - Văn phòng (TCVP) là ban thầm lặng nhưng có cống hiến rất lớn trong công tác Đoàn của Nhà trường nói chung. Với chức năng, nhiệm vụ chính là thực hiện công tác nội vụ Đoàn, Báo cáo, xét hoạt động phát triển Đảng trong Đoàn viên sinh viên, thanh quyết toán…, Ban TCVP có mặt ở mọi chương trình, góp một phần sức lực không nhỏ tới thành công chung của công tác Đoàn thanh niên Nhà trường. Từ khi được thành lập đến nay, Ban TCVP đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đi đầu trong các hoạt động của Đoàn trường.

3. Các mảng hoạt động chính

 Hoạt động của Ban tổ chức văn phòng được chia làm các mảng công việc chính như sau:

 3.1         Công tác nội vụ:

 -       Tiếp nhận và chuyển công văn trong nội bộ tổ chức Đoàn, giữa Đoàn trường và những đơn vị liên quan;

 -       Quản lý và lưu trữ công văn đến, công văn đi, tài liệu có liên quan;

 -       Thực hiện công tác báo cáo hoạt động của Đoàn trường tới các đơn vị cấp trên;

 -       Thường trực công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn;

 -       Tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho Đoàn viên là cán bộ, giảng viên Nhà trường.

 3.2.          Công tác nhân sự và tài sản:

 -       Quản lý sổ Đoàn, Đoàn viên và các chi đoàn;

 -       Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn các nhiệm kỳ;

 -       Quản lý tài sản của Đoàn trường.

 3.3.          Công tác phát triển Đảng:

 -       Soạn thảo, dự thảo các văn bản hướng dẫn phát triển Đảng trong Đoàn viên sinh viên.

 3.4.          Công tác thanh quyết toán:

 -       Xây dựng kế hoạch chi tiêu, quản lý chi tiêu các hoạt động của Đoàn trường;

 -       Lập dự trù kinh phí hàng năm cho các hoạt động Đoàn;

 -       Thanh, quyết toán khi kết thúc chương trình.

 3.5.          Công tác Lễ tân – Đối ngoại:

 -       Là đầu mối thực hiện các hoạt động đối ngoại, lễ tân trong các chương trình của Đoàn trường.

 3.6.          Công tác khác:

 -       Đầu mối tổ chức một số hoạt động cụ thể của Đoàn trường theo phân công;

 -       Xây dựng kế hoạch, giám sát thực hiện một số hoạt động như Hoạt động cải tạo khuôn viên nhà trường, trồng cây,…

 Một số hình ảnh về Ban Tổ chức Văn phòng

Ban TCVP làm đầu mối thực hiện triển khai hoạt động trồng và chăm sóc bồn cây của các chi đoàn. Đại diện Ban TCVP làm giám khảo chấm giải bồn cây nhân ngày 26/3/2018.

 

 

Ban TCVP là đầu mối triển khai các hoạt động chức mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02…

Ban TCVP hướng dẫn các Chi đoàn tiến hành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019

Ban TCVP là đầu mối tổ chức Lễ Trưởng thành Đoàn vào 26/3/2018