Cơ cấu Đoàn TN

Câu lạc bộ Tiếng Anh

Ngày đăng tin: 28/03/2019

1.     Cơ cấu, tổ chức

Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh : Chị Cẩm Hạnh Chi

   

Phó chủ nhiệm CLB bao gồm : 3 người phụ trách về 3 ban

 - Phó chủ nhiệm phụ trách ban nhân sự : Anh Phạm Hải Đăng

 - Phó chủ nhiệm phụ trách ban nội dung : Chị Dương Thị Uyên

 - Phó chủ nhiệm phụ trách ban truyền thông : Chị Hoàng Nguyễn Diệu Nga     

 2. Chức năng nhiệm vụ của CLB:

 Câu lạc bộ Tiếng Anh thuộc ban học tập với chức năng nhiệm vụ là mở rộng hoạt động của Đoàn trường, tổ chức các buổi sinh hoạt để nâng cao trình độ tiếng anh của sinh viên trong trường, tạo thêm sân chơi mới bổ ích cho sinh viên trong trường,.... Câu lạc bộ với ban chủ nhiệm gồm có một chủ nhiệm và ba phó chủ nhiệm phụ trách ba mảng cơ bản của câu lạc bộ, chính là: mảng nội dung, nhân sự và truyền thông. Và cùng với ban chủ nhiệm là đông đảo các thành viên ở các ban luôn gắn bó hỗ trợ với nhau. Mặc dù trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đào tạo chuyên ngành luật, nhưng do nhận thức được tiếng anh là một trong những yếu tố rất quan trọng trong thời đại ngày nay, clb đã đang và sẽ tiếp tục là một môi trường năng động, giúp các thành viên trau dồi, nâng cao tiếng Anh, phục vụ cho tương lai của mình. CLB có nhiều hoạt động bổ ích, không chỉ dành cho thành viên mà còn mở rộng ở quy mô toàn trường.

3. Các hoạt động nổi bật

 

          CLB Tiếng Anh Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội HPUEC xin tổng hợp và báo cáo các hoạt động của CLB mình từ đầu năm 2018 đến nay bao gồm các hoạt động tiêu biểu sau :                                                           

1)  Buổi thi thử B1 (Địa điểm thi :P201 KTX Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội ngày 29/3/2018):


 

 

2) Phát động hội thi OLYMPIC Tiếng Anh sinh viên toàn quốc (8/9/2018-28/10/2018):

 

3) Chào đón tân sinh viên khóa 6 (18/9/2018-24/9/2018) :

4) Tuyển thành viên mới cho CLB ( 25/9/2018 , P104 GĐ Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội ) :  

      

5) Thông báo sinh hoạt CLB , thành lập thành viên mới (15/10/2018 , P104 GĐ Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội )  

  

 

6) Tổ chức chương trình Haloween hằng năm cho thành viên CLB