Đoàn TN

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018

Ngày đăng tin: 25/10/2018

Thực hiện kế hoạch 94/KH-T2 về tổ chức chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của nhà trường, Đoàn thanh niên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường tổ chức các hoạt động chào mừng bao gồm: Cuộc thi “Kịch nói – Luật lên tiếng”, Phiên tòa giả định, cuộc thi hùng biện cho sinh viên Kiểm sát

 Mục đích của các chương trình là tăng cường nhận thức cho toàn thể công chức, viên chức, học viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; tuyên truyền, phổ biến và góp phần đảm bảo việc thi hành hiệu quả các đạo luật.

 - Tổ chức các cuộc thi hùng biện cho sinh viên với các chủ đề về xã hội, các kiến nghị pháp luật (tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp)

-Cuộc thi “Kịch nói – Luật lên tiếng”: Sinh viên (nhóm sinh viên) xây dựng CLIP giới thiệu về nội dung trong vở kịch đăng ký dự thi (nội dung xoay quanh các quy định của pháp luật), các đội thi có clip đạt nội dung, hình thức sẽ được Ban tổ chức lựa chọn vào vòng chung kết để diễn kịch theo chủ đề đã chọn

-Tổ chức Phiên tòa giả định với nội dung xây dựng hồ sơ vụ án hình sự giả định, áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các quy chế mới của ngành Kiểm sát nhân dân để giải quyết vụ án, sinh viên đóng các vai trong phiên tòa giả định để tranh tụng tại phiên tòa.

 Các chương trình diễn ra từ ngày 05/10/2018 đến 9/11/2018.

 BBT