Kháng nghị về công tác thi hành án hình sự

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHÁNG NGHỊ

-     Căn cứ các Điều 25, 26 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

-     Căn cứ các Điều 141, 143 Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và các biên bản làm việc đã thu thập được trong quá trình kiểm sát định kỳ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình và các đơn vị có liên quan, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình xác định như sau:

  1.     NHỮNG VI PHẠM PHÁP LUẬT

Ngày 05/6/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà khởi tố vụ án và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Tính - sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú: tố 9, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 16/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà xét xử, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2016/HSST ngày 16/11 /2016, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà xử phạt Dương Văn Tính 02 năm 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 05/6/2016.

Trong thời điểm các cơ quan tố tụng huyện Hưng Hà khởi tố, điều tra đối với Dương Văn Tính thì các cơ quan tố tụng huyện Thái Thụy cũng tiến hành khởi tố, điều tra đối với Dương Văn Tính về tội "Trộm cắp tài sản" theo Quyết định khởi tố vụ án số 82 ngày 10/8/2016. Đến ngày 06/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy xét xử, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2016/HSST ngày 06/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy xử phạt Dương Văn Tính 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính lừ ngày 05/6/2016. Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy nhận định “Tại bản án s 80/2016/HSST ngày 16/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã xử phạt bị cáo 02 (Hai) năm 06 (Sáu) thảng tù về tội “Trộm cắp tài sản Bản án này chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy không tổng hợp hình phạt”. Việc nhận định như trên của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy là hoàn toàn chính xác.

Sau khi Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2016/HSST ngày 06/12/2016 của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy có hiệu lực pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy ban hành Quyết định thi hành án số 35/2017/QĐ-CA ngày 10/01/2017, buộc Dương Văn Tính phải thi hành hình phạt 09 tháng tù, thi hạn tù tính từ ngày 05/06/2016. Trước đó khi Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2016/HSST ngày 16/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà đã ra Quyết định thi hành án phạt tù số 79/2016/QĐ- CA ngày 20/12/2016 thi hành hình phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 05/6/2016 đối với Dương Văn Tính.

Như vậy, cùng một thời điểm Dương Văn Tính phải thi hành đồng thời hai Quyết định thi hành án hình sự của hai Tòa án khác nhau (Quyết định thi hành án số 79/2016/QĐ-CA ngày 20/12/2016 của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà và Quyết định thi hành án số 35/2017/QĐ-CA ngày 10/01/2017 của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy) và thời hạn tù đều tính chung từ ngày bắt tạm giam 05/6/2016. Mặt khác Quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy ban hành sau khi bản án của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà đã có hiệu lực pháp luật và Tòa án nhân huyện Hưng Hà đã ban hành Quyết định thi hành đôỉ với Dương Văn Tính, nhưng Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy không tng hợp hình phạt của hai bản án đã có hiệu lực pháp luật. Đây là sai lầm nghiêm trọng trong việc tổng hợp hình phạt của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đôi với người bị kết án Dương Văn Tính đã gây khó khăn cho việc hoàn tất thủ tục thi hành án hình sự của Trại tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thái Bình.

Việc không ra quyết định tổng hợp hình phạt của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 51 Bộ luật hình sự và điểm b mục 5 Thông tư liên tịch số 02/TT-LT ngày 20/12/1991 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửạ đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự.

Khoản 3 Điều 51 Bộ luật hình sự quy định: “3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu ỉực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp thì Chánh án Tòa án ra quyết định tổng hợp các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Điểm b mục 5 Thông tư liên tịch số 02/TT-LT ngày 20/12/1991 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định:

“5. ...

b. Trong trường hợp các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của các Toà án khác nhau nhưng cùng cấp (cùng cấp huyện trong một tỉnh hoặc khác tỉnh, cũng cấp tỉnh, cùng cấp khu vực, củng cấp quân khu), thì Chánh án toà án ra bản án sau cùng (về mặt thời gian) ra quyết định tng hợp hình phạt, cụ thể là: nếu các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của các Toà án cấp huyện khác nhau (trong cùng một tỉnh hay khác tỉnh), thì Chánh án toà án cp huyện đã ra bản án sau cùng ra quyết định tổng hp hình phạt.”

  1. NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân của vi phạm nêu trên trước hết là do Thẩm phán, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy chưa nghiên cứu, nắm chắc, thực hiện đúng các quy định của Bộ luật hình sự, các văn bn hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; chưa đề cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

III. KHÁNG NGHỊ

Đ bảo đảm cho công tác thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu ông Chánh án Toà án nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức thực hiện các nội dung sau:

  1.    Thực hiện việc ra Quyết định tổng hợp hình phạt ca Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2016/SST ngày 16/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà và Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2016/HSST ngày 06/12/2016 của Tòa án nhân dân huyện Thải Thụy đã có hiệu lực pháp luật.
  2.    Hủy bỏ Quyết định thi hành án phạt tù số 35/2017/QĐ-CA ngày 10/01/2017 và thay thế bằng Quyết định thi hành án khảc đối với Dương Văn Tính bảo đảm chính xác về thời hạn chp hành hình phạt tù.
  3.    Chấm dứt những vi phạm nêu trên nhất thiết không để xảy ra những vi phạm tương tự tái diễn.
  4.    Trả lời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị này theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và khoản 6 Điều 141, Điều 143 Luật thi hành án hình sự.
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi