Tiếng việt   |   English MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN – MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI!
tìm kiếm
Số ký hiệu
Từ khóa
  Trích yếu    Toàn văn    
Người ký Loại văn bản
Cơ quan ban hành Giai đoạn ban hành
Lĩnh vực    
Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
Sắp xếp  
văn bản mới

Quyết định 130/QĐ-TTg ngày23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội

Download

Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Download

Quyết định 114/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tưởng Chính phủ

Về thưởng công trình phúc lợi

Download

Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Download

Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính

Bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Download

Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Download

Quyết định 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi

Download

Nghị định 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ

Về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Download

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Bộ luật Lao động

Download

Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Download

Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Download

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi Quyết định 22/2009/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Download

Quyết định 31/QĐ-BNG ngày 07/01/2015 của Bộ Ngoại giao

Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

Download

Quyết định 20/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Download

Thông tư 02/2015/TT-NHNN ngày 07/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Download

Quyết định 02/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư

Download

Thông tư 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước

Về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật

Download

Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Về Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

Download

Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Download

Thông tư 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài chính

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Download

Nghị định 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Download

Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

Download

Trang : [1] [2] [3] [4] [...]