Tiếng việt   |   English Trí tuệ, Bản lĩnh, Nhân ái, Công tâm, Trách nhiệm.
Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/08/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội
Mã văn bản 522e/NQ-UBTVQH13
Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Lĩnh vực: Tổ chức, cán bộ
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.
Ngày ban hành: 16/08/2012
Ngày có hiệu lực: 0000-00-00
Ngày hết hiệu lực: 0000-00-00
VBPL Liên quan
Tải về
Xem file đính kèm
   
Share |
Văn bản luật cùng loại

Nghị quyết 24/NQ-CP ngày 06/04/2015 của Chính phủ

Phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Lào

Download

Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 04/03/2015 của Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015

Download

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Sửa đổi Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án

Download

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Sửa đổi Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án

Download

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Download

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Download

Nghị quyết 101/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014

Download

Nghị quyết 82/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội

Về thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Download

Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ

Chương trình hành động triển khai Kết luận 96-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Download

Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Download

Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/122014 của Chính phủ

Về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế

Download

Nghị quyết 89/NQ-CP

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014

Download

Nghị quyết 92/NQ-CP

Về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới

Download

Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/09/2014

Ký Thỏa thuận về gia hạn bảo lưu áp dụng cơ chế đối xử đặc biệt đối với mặt hàng gạo trong khuôn khổ Hiệp định Marrakesh WTO giữa Philippines - Việt Nam

Download

Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 03/06/2014

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2014

Download

Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 04/06/2014

Ký Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ

Download

Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/05/2014

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế

Download

Nghị quyết 29/NQ-CP ngày 02/05/2014

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2014

Download

Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 04/04/2014

Về phiên họp Chính phủ thường ký tháng 3 năm 2014

Download

Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Download

Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Download

Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ

Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Download

Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ

Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Download

Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật hòa giải ở cơ sở

Download

Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 62/2013/QH13 tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện

Download

Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 12/02/2014 của Chính phủ

Về việc gia nhập Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học

Download

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước

Download

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước

Download

Nghị quyết 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam

Download

Nghị quyết 121/NQ-CP ngày 10/12/2013 của Chính phủ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2013

Download

Nghị quyết 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội

Quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Download

Quyết định 3626/QĐ-BGTVT ngày 13/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Kế hoạch đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, dạy nghề thuộc Bộ Giao thông vận tải từ năm học 2013-2014

Download

Quyết định 3626/QĐ-BGTVT ngày 13/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Kế hoạch đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, dạy nghề thuộc Bộ Giao thông vận tải từ năm học 2013-2014

Download

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo

Download

Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Download

Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013

Download

Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ

Phê duyệt Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Hai-ti và Việt Nam

Download

Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

Download

Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ

Phê duyệt Hiệp định về hợp tác văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Liên Bang Nga

Download

Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ

Phê duyệt Hiệp định về hợp tác văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Liên Bang Nga

Download

Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ

Phê duyệt Hiệp định về hợp tác văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Liên Bang Nga

Download

Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 06/9/2013 của Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Download

Nghị quyết 101/NQ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ

Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật

Download

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND thành phố Hà Nội

Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội

Download

Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 08/7/2013 của Chính phủ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2013

Download

Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Download

Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013

Download

Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013

Download

Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Download

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12/12/2012 của Chính phủ

Về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế

Download

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ

Về chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 2016

Download

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ

Về việc phê duyệt Hiệp định Hải quan ASEAN

Download

Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Download

Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2012

Download

Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/08/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

Về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Download

Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH13 ngày 16/08/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

Phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện sát nhân dân tối cao

Download

Nghị quyết số 522c/NQ-UBTVQH13 ngày 16/08/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

Về việc cử Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Download

Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/08/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

Về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng minh Kiểm sát viên

Download

Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ

Về việc đàm phán, ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Download

Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/08/2012 của Chính phủ

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công"

Download

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc hội

Về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân

Download

Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội

Về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Download

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/06/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Hướng dẫn một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án

Download

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/06/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án

Download

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ

Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Download

Nghị quyết số 475/NQ-UBTVQH13 ngày 04/04/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Download

Nghị quyết số 474/NQ-UBTVQH13 ngày 04/04/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Download

Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2012

Download

Nghị quyết số 509/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Về việc hướng dẫn thực hiện nghị quyết của quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự.

Download

Nghị quyết số 523/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực.

Download

Nghị quyết số 1036/2006/UBTVQH11 ngày 27/07/2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Download

Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12 ngày 27/09/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Download

Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12 ngày 25/12/2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Download

Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12 ngày 13/05/2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Download

Nghị quyết số 33/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội

Về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành

Download

Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 08/02/2012 của Chính phủ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2012

Download

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ

Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Download

Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 04/12/2011 của Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2011

Download

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

Về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Download

Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 09/11/2011 của Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2011

Download

Nghị quyết số 271/NQ-UBTVQH13 ngày 01/11/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Download

Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 27/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về phiên họp chuyên đề soạn thảo các dự án luật, bộ luật

Download

Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 27/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2011

Download

Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 16/11/1988 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn bổ sung nghị quyết số 02-HĐTP ngày 05/01/1986

Download

Nghị quyết số 01/HĐTP ngày 19/04/1989 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự

Download

Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật hình sự

Download

Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 05/01/1986 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự

Download

Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 08/09/2011 của Chính phủ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2011

Download

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/08/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình

Download

Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ

Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Download

Nghị quyết số 06/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội

Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Download

Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội

Về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhàm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Download

Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình luật, pháp lệnh năm 2011

Download

Nghị quyết Số: 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính

Download

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/07/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Download

Nghị quyết 87/NQ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2011

Download

Nghị quyết số 1004/2010/UBTVQH12 ngày 03/12/2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11ngày 20/08/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự, cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực

Download

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ

Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội

Download

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 05/07/2011 của Chính phủ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2011

Download

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 05 tháng 4 năm 2006

Download

Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 05/06/2011 của Chính phủ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2011

Download

Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ

Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

Download

Nghị quyết 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội

Về việc thi hành Luật tố tụng hành chính

Download

Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 ngày 03/10/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát

Download

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 03/09/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát

Download

Nghị quyết 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội

Về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự

Download

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ

Về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Download

Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ

Về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Download

Nghị quyết số 06/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ

Về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Download

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Download

Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội

Về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Download

Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Download

Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Download

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Download

Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/03/2001 của Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999

Download

Nghị quyết 781/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 13/05/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã..

Download

Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 ngày 25/12/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Download

Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 ngày 27/09/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Download

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/07/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố

Download

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP ngày 22/05/2008 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ"

Download

Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/03/2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004"

Download

Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Download

Nghị quyết 32/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc hội

Về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/09/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng lương cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Download

Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội

Về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Download

Nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003

Về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Download

Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/07/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

Download

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Download

Nghị quyết 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 16 năm 2005 của Quốc Hội

Về việc thi hành Bộ luật dân sự

Download

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

Download

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/04/2003 của Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Download

Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội

Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Download

Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/08/2007

Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị đinh 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải taoh, xây dựng lại

Download

Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH12 về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực.

Download

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Download

Nghị quyết số 1455/NQ-LHQ ngày 17 tháng 01 năm 2003 của HĐBALHQ

Nghị quyết số 1455 năm 2003 đã được Hội đồng bảo an thông qua tại phiên họp thứ 4686 ngày 17 tháng 01 năm 2003

Download

Nghị quyết 1390/NQ-LHQ ngày 16 tháng 01 năm 2002 của HĐBALHQ

Nghị quyết 1390/NQ-LHQ năm 2002 được Hội đồng bảo an thông qua tại phiên họp thứ 4452 ngày 16 tháng 01 năm 2002

Download

Nghị quyết 1373 ngày 28 tháng 9 năm 2001 của HĐBALHQ

Nghị quyết sô 1373 năm 2001 đã được Hội đồng bảo an thông qua tại phiên họp thứ 4385 ngày 28 tháng 9 năm 2001

Download

Nghị quyết số 1267 ngày 15 tháng 10 năm 1999 của HĐBALHQ

Thông qua tại phiên họp thứ 4051 ngày 15 tháng 10 năm 1999

Download

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật Tố tụng hình sự

Download

Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng

Download

Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự, cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương,cơ quan điều tra hình sự khu vực

Download

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ

Về việc định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

Download

Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ

Về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp

Download

Nghị quyết số 727/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về việc thi hành pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Download

Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng

Download

Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 5 năm 2001 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999

Download

Nghị quyết số 66/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội

Về dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Download

Nghị quyết số 36/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước

Download

Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội

Về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Download

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ

Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

Download

Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 07 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các ban của UBTVQH, văn phòng quốc hội, các đoàn đại biểu quốc hội

Download

Nghị quyết số 882/NQ-UBTVQH12 ngày 08/02/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri ủy ban thường vụ quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Download

Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Download

Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Download

Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Download

Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Download

Nghị quyết số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 26/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 về việc ban hành quy chế hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội

Download

Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992

Download

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ

Quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Download

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Download

Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/06/2000 của Quốc hội

Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Download

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Download

Nghị định 18/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

Nghị định 18/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

Download

Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 15/10/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Download

Nghị quyết của Quốc hội số 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước

Download

Nghị quyết 743/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự

Download

Nghị quyết 24/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội

Về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

Download

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba " Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng hính sự năm 2003

Download

Nghị quyết 1005/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 09/03/2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự Binh đoàn 5, Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15

Download

Nghị quyết 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/08/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực

Download

Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT-TANDTC- BNV- UBTWMTTQVN ngày 05/12/2005 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Ủy ban TWMTTQVN

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của hội thẩm của toà án nhân dân toà án tối cao

Download

Nghị quyết 03/2004/NQ- HĐTP ngày 28/10/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất " Những quy định chung" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Download

Nghị quyết 1004/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 09/03/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về việc giải thể cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 quân khu 5

Download

Nghị quyết 727/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/08/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Download

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HDTP ngày 08/12/2005 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự

Download

Nghị quyết số 02/2007/NQ- HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm "Thi hành bản án và Quyết định của toà án" của Bộ luật tố tụng hình sự

Download

Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ Luật hình sự

Download

Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc Hội

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Download

Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/08/2000 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999

Download

Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28/01/2000 cuả Quốc hội

Về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết của Quốc hội "Về việc thi hành Bộ luật Hình sự"

Download

Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội

Về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Download