Tiếng việt   |   English Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014)!
tìm kiếm
Gõ từ khóa
Khiếu nại, tố cáo
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan BH Download
1 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự 14/02/2014 Bộ Tư pháp

2 50/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 19/11/2013 UBND Tp Hồ Chí Minh

3 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ

4 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo 30/09/2013 Thanh tra Chính phủ

5 91/2013/NĐ-CP Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 12/08/2013 Chính phủ

6 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 08/08/2013 Bộ Công an

7 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 03/10/2012 Chính phủ

8 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 03/10/2012 Chính phủ

9 14/CT-TTg Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 18/05/2012 Chính phủ

10 474/NQ-UBTVQH13 Về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 04/04/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội

11 475/NQ-UBTVQH13 Về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 04/04/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội

12 46/2012/TTLT-BTC-TTCP Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 16/03/2012 Bộ Tài chính

13 04/CT-UBND Về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội 08/03/2012 UBND Tp Hà Nội

14 53/QĐ-VKSTC Về việc ban hành và sử dụng mẫu trong hoạt động khiếu tố của ngành Kiểm sát nhân dân 15/02/2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

15 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 09/02/2012 Chính phủ

16 80/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 16/12/2011 UBND Tp Hồ Chí Minh

17 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 11/11/2011 Quốc hội

18 03/2011/QH13 Luật Tố cáo 11/11/2011 Quốc hội

19 97/2011/NĐ-CP Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 21/10/2011 Chính phủ

20 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 22/09/2011 Chính phủ

21 63/2010/TT-BCA-V24 Hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân 29/12/2010 Bộ Công an

22 01/2009/TT-TTCP Quy định Quy trình giải quyết tố cáo 15/12/2009 Thanh tra Chính phủ

23 1467/QĐ-VPCP Ban hành quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Chính phủ 24/11/2009 Chính phủ

24 60/2009/QĐ-UBND Ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 27/07/2009 UBND Tp Hồ Chí Minh

25 12/2008/TT-BCT Về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường 22/10/2008 Bộ Công thương

Trang : [1] [2]