Tiếng việt   |   English Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014)
tìm kiếm
Gõ từ khóa
Thông tư
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan BH Download
1 15/2014/TT-BGDĐT Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ 15/05/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

2 14/2014/TT-BGDĐT Xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục Đại học 05/05/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

3 161/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về sửa đổi Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 19/04/2014 Văn phòng Chính phủ

4 13/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 18/04/2014 Ngân hàng Nhà nước

5 12/2014/TT-NHNN Về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh 31/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

6 11/2014/TT-NHNN Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh 28/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

7 10/2014/TT-NHNN Sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN 20/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

8 09/2014/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xứ lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 18/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

9 06/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

10 07/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

11 08/2014/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

12 06/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 11/03/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

13 05/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 28/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

14 04/2014/TT-BGDĐT Về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 28/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

15 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 27/02/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường

16 04/2014/TT-NHNN Quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam 26/02/2014 Ngân hàng Nhà nước

17 29/2014/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 26/02/2014 Bộ Tài chính

18 03/2014/TT-BGDĐT Về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 25/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

19 03/2014/TT-BXD Sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 hướng dẫn Luật Nhà ở 20/02/2014 Bộ Xây dựng

20 27/2014/TT- BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia 20/02/2014 Bộ Tài chính

21 01/2014/TT-BTTTT Hướng dẫn về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 20/02/2014 Bộ Thông tin và Truyền Thông

22 08/2014/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014 18/02/2014 Bộ Công thương

23 01/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ 18/02/2014 Chính phủ

24 25/2014/TT-BTC Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ 17/02/2014 Bộ Tài chính

25 23/2014/TT-BTC Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan 17/02/2014 Bộ Tài chính

Trang : [1] [2] [3] [4] [...]