Tiếng việt   |   English Chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 25/4/1970 - 25/4/2014
tìm kiếm
Gõ từ khóa
Thông tư
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan BH Download
1 12/2014/TT-NHNN Về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh 31/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

2 11/2014/TT-NHNN Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh 28/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

3 10/2014/TT-NHNN Sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN 20/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

4 09/2014/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xứ lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 18/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

5 06/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

6 07/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

7 08/2014/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế 17/03/2014 Ngân hàng Nhà nước

8 06/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 11/03/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

9 05/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 28/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

10 04/2014/TT-BGDĐT Về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 28/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

11 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 27/02/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường

12 04/2014/TT-NHNN Quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam 26/02/2014 Ngân hàng Nhà nước

13 29/2014/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 26/02/2014 Bộ Tài chính

14 03/2014/TT-BGDĐT Về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 25/02/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

15 03/2014/TT-BXD Sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 hướng dẫn Luật Nhà ở 20/02/2014 Bộ Xây dựng

16 27/2014/TT- BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia 20/02/2014 Bộ Tài chính

17 01/2014/TT-BTTTT Hướng dẫn về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 20/02/2014 Bộ Thông tin và Truyền Thông

18 08/2014/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014 18/02/2014 Bộ Công thương

19 01/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ 18/02/2014 Chính phủ

20 25/2014/TT-BTC Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ 17/02/2014 Bộ Tài chính

21 23/2014/TT-BTC Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan 17/02/2014 Bộ Tài chính

22 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 17/02/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường

23 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 17/02/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường

24 11/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 17/02/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường

25 09/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 17/02/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trang : [1] [2] [3] [4] [...]