Tiếng việt   |   English MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN – MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI!
tìm kiếm
Gõ từ khóa
Thông tư
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan BH Download
1 07/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 25/02/2015 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

2 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ 02/02/2015 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

3 09/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt 29/01/2015 Bộ Tài chính

4 02/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp 27/01/2015 Chính phủ

5 03/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 23/01/2015 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

6 07/2015/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 21/01/2015 Chính phủ

7 07/2015/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 21/01/2015 Bộ Tài chính

8 06/2015/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 20/01/2015 Bộ Tài chính

9 01/2015/TT-BGDĐT Về Điều lệ trường cao đẳng 15/01/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo

10 05/2015/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 15/01/2015 Bộ Tài chính

11 02/2015/TT-NHNN Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng 07/01/2015 Ngân hàng Nhà nước

12 01/2015/TT-NHNN Về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 06/01/2015 Ngân hàng Nhà nước

13 01/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật 06/01/2015 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

14 03/2015/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 06/01/2015 Bộ Tài chính

15 01/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết 05/01/2015 Bộ Tài chính

16 46/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 31/12/2014 Ngân hàng Nhà nước

17 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 31/12/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

18 25/2014/TT-BTTTT Triển khai hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương 30/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền Thông

19 23/2014/TT-BTTTT Hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền Thông

20 45/2014/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-NHNN về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 29/12/2014 Ngân hàng Nhà nước

21 44/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 29/12/2014 Ngân hàng Nhà nước

22 43/2014/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 25/12/2014 Ngân hàng Nhà nước

23 46/2014/TT-BGDĐT Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học 23/12/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

24 56/2014/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 19/12/2014 Bộ Công thương

25 57/2014/TT-BCT Quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 19/12/2014 Bộ Công thương

Trang : [1] [2] [3] [4] [...]