Lịch giảng dạy lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các tội giết người, cố ý gây thương tích - Khóa VII