Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 27- Phần III: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự