Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khóa 26-Phần IV: Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự