Lịch Giảng dạy Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự cho Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội - Khóa I