Lịch Giảng dạy Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính - khóa 5 (Từ 11/9/2018 đến 31/10/2018)