Lịch Giảng dạy Lớp Bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia - Khóa I