Lịch Giảng dạy Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu THQCT và KSĐT, KSXX sơ thẩm các tội giết người, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác - Khóa 6