Lịch giảng dạy Lớp Bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án đối với tội phạm mua bán người; mua bán, chiếm đoạt người dưới 16 tuổi -Khóa V