Lịch giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 25 - Phần III: Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra vụ án hình sự