Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 24 - Phần IV: Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử vụ án hình sự