Lịch giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 24 - Phần III: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự