Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 23 - Phần VI: Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật