Lịch giảng dạy Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính liên quan đến đất đai -Khóa I (từ ngày 27/8/2017 đến ngày 01/9/2017)