Lịch giảng dạy đào tào nghiệp vụ kiểm sát khóa 20 - Phần IV: Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự