Lịch tổng kết thực tập ôn, thi tốt nghiệp Lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát - Khóa 22