Lịch Giảng dạy Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác - khóa 4