Lịch đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 20 - Phần III: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự