Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 23. Phần II: Một số vấn đề về điều tra hình sự