Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 22 - Phần VI: Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật