Lịch giảng dạy học phần 6 - Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 21 - Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật