Lịch giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 21 - Phần V: Công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự