Lịch tổng kết thực tập ôn, thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát - Khóa 18 (Từ ngày 19/4/2016 đến ngày 20/5/2016)