Lịch giảng dạy lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 22 - Phần hai: Một số vấn đề về điều tra hình sự