Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 21 - Phần IV: Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự