Lịch giảng dạy Lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 21 -Phần III: Thực hành Quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự