Lịch giảng dạy lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm sát giải quyết các vụ viện dân sự, vụ án hành chính khóa VI